Tjänster

Juridisk Byrå Bexar sköter juridiska uppdrag inom samtliga rättsområden med specialkunnande och tyngdpunkt på civilrätt, arbetsrätt, jord-, vatten- och miljörätt, familje- och kvarlåtenskapsrätt, immaterialrätt och straffrätt.