Företag

Juridisk Byrå Bexar Kb grundades år 1987 i Vasa av vicehäradshövdingen Christina Bexar och vicehäradshövdingen Helena Bexar. Bolagsformen ändrades från kommanditbolag till öppetbolag år 2007 då vicehäradshövdingen Patrik Bexar inträdde som delägare i bolaget.

För mera information vänligen kontakta oss.