Juridisk Byrå Bexar

Juridisk Byrå Bexar sköter juridiska uppdrag inom samtliga rättsområden med specialkunnande och tyngdpunkt på civilrätt, arbetsrätt, jord-, vatten- och miljörätt, familje- och kvarlåtenskapsrätt, immaterialrätt och straffrätt.

Juridisk Byrå Bexar Kb grundades år 1987 i Vasa av vicehäradshövdingen Christina Bexar och vicehäradshövdingen Helena Bexar. Bolagsformen ändrades från kommanditbolag till öppetbolag år 2007 då vicehäradshövdingen Patrik Bexar inträdde som delägare i bolaget.

För mera information vänligen kontakta oss.